સતયુગ, દ્વાપરયુગ, તેતાયુગ, કલીયુગ, પાંચમો યુગ હશે એ પ્રેમ નો હશે,


સતયુગ, દ્વાપરયુગ, તેતાયુગ, કલીયુગ, આ ચાર યુગ પછી એક પાંચમો યુગ હશે એ પ્રેમ નો હશે, એટલે કે પંચમ યુગ પ્રેમ નો.
આ તમામ વાસના નો અંત આવશે અને જે ખરેખર દિલ થી આપને ઇચ્છીએ છીએ એવા સમય ની સરુવત થશે, આજે આપના મન અને મગજ માં જરા પણ દ્વેષ અને ગુનાહિત લાગણી નથી હોતી અને આપણે એક સ્વચ્છ અને પવિત્ર સંબંધ કોઈની સાથે ઇચ્છીએ તો પણ એની શરૂઆત થઇ શકતી નથી એનું કારણ એ નથી કે તમારા કે તમે જેની સાથે આ સંબંધ શરૂઆત કરવા માગો છો એમાં ખોટ છે. પણ તકલીફ અને ખોટ છે સમય માં, કારણ કે આ કલીયુગ છે અને એ એનું કામ કરી રહ્યું છે, દુનિયા માં આજે નિશ્વાર્થ સંબંધો શોધવા મુસ્કેલ છે એટલે એનો શિકાર આપણે બની રહ્યા છીએ, પણ હવે વધુ સમય ની રાહ નહિ જોવી પડે પંચમ યુગ ના પડધમ સંભળાઈ રહ્યા છે અને એની સવારી હમણાજ આવી પહોચશે પછી તમામ વ્યાધી દુર થશે અને મન ને સમજવું નહિ પડે. તો આવો આપણે આ પંચમ યુગ પ્રેમ ના સ્વાગત ની તૈયારી કરીએ અને નિર્દોષ અને વાસના રહિત સંબંધો ની શરૂઆત કરીએ અને આ યુગ ના માનવી બનીએ..

Advertisements

About સાહિલ ચૌહાણ

સાહિલ એટલે કિનારો.........
This entry was posted in વિચાર્. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s