નયનને બંધ રાખીને


નયનને બંધ રાખીને મે જયારે તમને જોયાં છે

તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયાં છે

ઋતુ એકજ હતી પણ રંગ નો ‘તો આપણો એક જ

મને સહેરા એ જોયો છે બહારેતમને જોયાં છે

પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઇ

નહીં તો મેં ઘણી વેળા સવારે તમને જોયાં છે

હકીકતમાં જુઓ તો એય એક સપનું હતું મારું,

ખુલી આંખે મે મારા ઘરનાં દ્રારે તમને જોયાં છે

નહિં તો આવી રીતે તો તરે નહિં લાશ દરિયામાં

મને લાગે છે કે એણે કિનારે તમને જોયાં છે

ગણી તમને જ મંઝિલ એટલા માટે તો ભટકુ છું,

હું થાક્યો છું તો એક એક ઉતારે તમને જોયાં છે.

નિવારણ છો કે કારણ ના પડી એની ખબર કંઈએ,

ખબર છે એ જ કે મનનાં મુંઝારે તમને જોયાં છે.

નથી મસ્તી મહોબ્બત એવુ કંઈ કહેતો હતો ‘બેફામ’

એ સાચું છે અમે એના મઝારે તમને જોયાં છે.
Advertisements

About સાહિલ ચૌહાણ

સાહિલ એટલે કિનારો.........
This entry was posted in કવિતા, ગઝલ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s