તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી


તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી
તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો .
આજ પીઉં દરશનનું અમૃત, કાલ કસુંબલ કાવો,
તાલ પુરાવે દિલની ધડકન, પ્રીત બજાવે પાવો,
તારી મસ્તીનો મતવાલો આશક એકલો.
પાંખોની પરખે પરબડી, આંખો જુએ પિયાવો
અદલ બદલ તનમનની મોસમ, ચાતકનો ચકરાવો
તારા રંગનગરનો રસિયો નાગર એકલો.
-વેણીભાઈ પુરોહિત
Advertisements

About સાહિલ ચૌહાણ

સાહિલ એટલે કિનારો.........
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

2 Responses to તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી

 1. શ્રી સાહિલભાઈ,
  આજે કિનારે કિનારે ફરવા નીકળ્યો તો કિનારાભાઈ ( સાહિલ )
  મળી ગયા અને વેણીભાઈ પુરોહિતની એક જૂની રચનાની ચર્ચામાં
  પરોવાઈ ગયા. . અને પછી તો સ્વપ્ન અને સાહિલે ક્સુંબલ કાવો
  પીધો, પ્રીતનો પાવો વગાડ્યો અને હેય મોજ મસ્તી કરતા હાલી
  નીકળ્યા. અને રંગ નગરનો રસિયો વાલમ એકલો રહી ગયો.
  ખુબ જ સરસ . અભિનંદન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s